photo # 21 रामजी, सीताजी, हनुमानजी, दुर्गामाताजी, शिवजी